Online plánování zdarma, jak vytvořit a splnit podnikový plán naleznete zde.
uniwise logo Řízeně plánovat Plánovaně řídit

 

Výroba a kalkulace

Alokace nákladů na základě plánu příjmů je podstatou rozpočtu a kalkulací. Je poměrně snadné vytvořit základní plán příjmů v podobě plánu prodeje objemu výrobků v čase. Samotný plán prodeje ale nestačí. Je nutné dynamicky alokovat náklady na všechna nákladová střediska, nákladové účty a to se zachováním časové souslednosti. Součástí výpočtu musí být zohlednění stavu výrobků a surovin na skladech a stavu rozpracované výroby.


Výstupem celé kalkulace je požadavek na cenový plán nákupu surovin a energií. Dále se plánuje cena kooperace externích subjektů na výrobě, mzdové náklady a další náklady související přímo s výrobním procesem (náklady na likvidaci odpadů, náklady na ekologickou zátěž, …).Výrobní kalkulace Takto vznikne plán variabilních nákladů svázán s plánem prodeje. Dalším krokem je správná alokace krycího příspěvku na pokrytí fixních nákladů.


Výsledkem je plán výroby. Mnohdy se stane, že plán nákladů vůči plánu prodeje je neadekvátní. Proto vzniká požadavek na jednotlivá oddělení na zvážení a optimalizace prodejní ceny a objemu koncových výrobků, nákupní ceny na vstupech a také na optimalizaci výrobního postupu.  Sladění všech faktorů vyžaduje celý proces plánování a rozpočtování několikrát opakovat.


Takto náročné početní operace není samotný tabulkový procesor schopen efektivně zvládnout. Požadavek na zachování konzistentních dat ve velkém množství tabulek a při takovém množství vstupů, je nerealistický.


Řešení Uniwise Planning svou architekturou umožňuje využít výhod Excelu pro zadávání plánů a databáze pro výpočty a kalkulace. Tímto řešení Uniwise u zákazníka:

 • napomáhá uživateli v lepší orientaci při plánování tím, že dynamicky vytváří uživatelům přizpůsobené formuláře pro zadávání plánu
 • uživateli šetří čas a pracnost tím, že mu umožňuje předpřipravit data a má pokročilé podpůrné funkce pro zjednodušení zadávání hodnot plánů
 • udržuje konzistenci plánů ve všech verzích po celou dobu plánování
 • what-if analýzy umožňují vytvářet scénáře vývoje
 • detailnější plán pomáhá při vyhodnocování odchylek od skutečnosti


Kompaktní plán následně umožňuje sledovat a vyhodnocovat skutečnost a to v nejširších souvislostech. Umožňuje sledovat stavy a trendy ukazatelů z výroby. Zahrnuje sledování toků materiálu, stav rozpracované výroby, statistiku zmetkovitosti a sledování vytíženosti a výkonů jednotlivých středisek, směn a pracovníků. Řešení poskytne data v agregované podobě, ale také detailně, s možností multidimenzionálních analýz. 

 • Sledování toku materiálu ve výrobě.
 • Řízení skladových zásob materiálu a polotovarů v návaznosti na potřeby výroby.
 • Sledování rozpracovanosti výroby.
 • Sledování výrobních nákladů a jejich porovnání s historickými daty.
 • Sledování vytíženosti pracovníků a výrobních zařízení.
 • Snížení zásob materiálu a nedokončené výroby.
 • Dlouhodobé sledování zmetkovitosti dle pracoviště, směny, fáze výroby, apod.

Naše služby a produkty jako prostředek vašeho úspěchu

link new picture

Konzultace

Definice postupů a pravidel pro vytváření a hodnocení plnění plánů.
více ›
link new picture

UNIWISE planing

Řízená tvorba plánů v týmu napříč všemi stupni řízení.
více ›
attachment box top

Materiály ke stažení

attachment picture

Uniwise Planning

Řešení Uniwise Planning pro podporu procesu plánování.


attachment picture

Uniwise Holding

Řešení pro holdingy a společnosti s rozsáhlou organizační strukturou.facebook icon linkedin icon