Online plánování zdarma, jak vytvořit a splnit podnikový plán naleznete zde.
uniwise logo Řízeně plánovat Plánovaně řídit

 

PODPORA PLÁNOVACÍHO A ŘÍDÍCÍHO CYKLU

Komplexní řešení pro podporu procesu tvorby podnikového plánu, hodnocení odchylek skutečnosti od plánu a modelování dopadu manažerských rozhodnutí.Plánovací a řídicí cyklus Navrhovaná řešení zákazníkům přispívají ke zvýšení hodnoty jejich podnikání. Zaměřujeme se na konzultační a softvérovou podporu všech nutných kroků k naplnění plánu: tvorba reálného plánu, delegování cílů a převzetí odpovědnosti, průběžné měření odchylek skutečnosti od plánu a závěrečné hodnocení úspěšnosti manažerů.
Vytvořte systém, kdy manažer ví, co má dělat, kdy to má dělat a jak za to bude hodnocen.

 
co má dělat

 • spolupracoval na návrhu cílů
 • cíle jsou výsledkem společného konsensu
 • cíle jsou přesně specifikovány

jak to má dělat

 • ví jak vznikly cíle
 • cíle jsou rozpracovány do detailu
 • má informace pro průběžné hodnocení
 • může identifikovat příležitostí a ohrožení
 • může flexibilně reagovat na změnu

jak bude hodnocen

 • systém individuální odpovědnosti a motivace
 • jednotlivým cílům je přiřazena důležitost
 • cíle jsou měřitelné
 • jsou stanoveny kritéria hodnocení
 • hodnocení manažera je jednoznačné 

Naše služby a produkty jako prostředek vašeho úspěchu

link new picture

Konzultace

Definice postupů a pravidel pro vytváření a hodnocení plnění plánů.
více ›
link new picture

UNIWISE planing

Řízená tvorba plánů v týmu napříč všemi stupni řízení.
více ›
attachment box top

Materiály ke stažení

attachment picture

Uniwise Planning

Řešení Uniwise Planning pro podporu procesu plánování.


attachment picture

Uniwise Holding

Řešení pro holdingy a společnosti s rozsáhlou organizační strukturou.facebook icon linkedin icon