Online plánování zdarma, jak vytvořit a splnit podnikový plán naleznete zde.
uniwise logo Řízeně plánovat Plánovaně řídit

 

Delegování cílů, stanovení KPI

Velice často v podnicích nejsou plněny plánované cíle a to i přes jejich detailní rozpracování. Řada strategických záměrů není dotažena do praxe. Přímá příčina tohoto stavu je v problému s reálným propojením strategií a firemních plánů s operativními činnostmi tak, aby byla strategie implementována do všech podnikových oblastí a bylo možné měřit i dosažení strategických cílů. To vyžaduje mezi jednotlivé cíle operativních plánů zařadit i nefinanční ukazatele. Jen tak mohou cíle dostatečně pokrýt celou aktivitu podniku.
 

Proto je nezbytné sledovat a vzájemně vyvážit kromě finančních ukazatelů také ukazatele zaměřené na zákazníky, firemní procesy a zaměstnance. Stanovit metriky a jejich meze úspěšnosti, podle kterých se plnění cílů bude hodnotit.
 

S řešením Uniwise je delegování odpovědnosti za dílčí cíle manažerům jednodušší. Manažeři se podíleli na tvorbě plánu, a protoBusiness scorecards, Dashboards, KPI mu rozumí. Součástí delegování je jednoznačná dohoda dosažená pro oblastí odpovědnosti daného manažera a způsobu změření jeho úspěšnosti. Pro zajištění jednoznačnosti náhledu na oblastí delegování i způsobu měření úspěchu jsou stanoveny ukazatele KPI a jejich meze úspěšnosti. Manažeři těmto ukazatelům rozumí, rozumí jejich výpočtu a ví, jak mohou hodnotu jednotlivých ukazatelů ovlivnit. Takto specifikované cíle jsou pro jednotlivé manažery uchopitelné, což se projevuje v ochotě k převzetí odpovědnosti za doručení cíle.
Proces delegování pokračuje rozpadem cílů na podřízené postupně z nejvyžší úrovně na nižší. Tyto rozpady musí být vždy v souladu s celofiremními cíli.
 

Konzultanti Uniwise mohou zákazníkovi pomoci v nalezení metrik KPI pro měření jednotlivých oblastí. V souladu s firemní strategií a s ohledem na historii, definujeme meze úspěšnosti jednotlivých metrik.

 

Naše služby a produkty jako prostředek vašeho úspěchu

link new picture

Konzultace

Definice postupů a pravidel pro vytváření a hodnocení plnění plánů.
více ›
link new picture

UNIWISE planing

Řízená tvorba plánů v týmu napříč všemi stupni řízení.
více ›
attachment box top

Materiály ke stažení

attachment picture

Uniwise Planning

Řešení Uniwise Planning pro podporu procesu plánování.


attachment picture

Uniwise Holding

Řešení pro holdingy a společnosti s rozsáhlou organizační strukturou.facebook icon linkedin icon