Online plánování zdarma, jak vytvořit a splnit podnikový plán naleznete zde.
uniwise logo Řízeně plánovat Plánovaně řídit

 

Hodnocení plnění delegovaných cílů podniku

Nejsem motivovaný“, „Přeci nemůžu ovlivnit výsledek celého podniku, takže prémie jsou …“, … tyto a jim podobné věty objevujeme u společností, kde manažeři a vedoucí pracovníci:

  • neznají způsob svého hodnocení
  • nemají stanoveny exaktní metriky pro hodnocení
  • hodnocení a odměňování mají spjaté s ukazateli, které nemohou přímo ovlivnit

Nastavte systém hodnocení a motivace, kde je každý hodnocen a odměňován podle výsledků své práce. Všichni

Činnost hodnocení úspěšnosti plnění cílů je kombinací odborných, analytických a manažerských dovedností.

rozumí, za co jsou odměňováni a jak mohou své hodnocení ovlivnit.

Samotná činnost hodnocení úspěšnosti plnění cílů je kombinací odborných, analytických a manažerských dovedností. I sebelepšímu manažerovi správná sada podkladů usnadní jednoduchou orientaci v delegovaných cílech, v metrikách použitých pro jejich měření i v mezích, podle kterých je úspěšnost plnění hodnocena. Samotné reporty KPI s vyznačením odchylek od vytyčených mezí jsou přehledným vyjádřením úspěšnosti každého jednotlivého manažera. Praktické analytické nástroje usnadní hledání důvodů úspěchu či neúspěchu a tím umožní ukázat směr pro potřebné změny. Modelace dopadů (what-if analýzy) těchto změn ještě více podpoří jejich nastolení. 


Konzultanti Uniwise mohou zákazníkovi pomoci v nalezení vhodných Dashboards, reporty a analýzysad reportů a analýz pro přehledné hodnocení plnění cílů jak každého jednotlivce, tak i jednotlivých středisek. 
Použité nástroje pro tvorbu plánu, delegování cílů, jejich měření a průběžné hodnocení jsou konzistentní. Tato konzistence se projevuje v možnosti pohledu na všechny data plánu, skutečnosti a historie a v možnosti sledování myšlenek a závěrů v podobě poznámek k jednotlivým hodnotám.

Takto připravené podklady umožňují otevřené hodnocení bez postranních skrytých vlivů. 

Naše služby a produkty jako prostředek vašeho úspěchu

link new picture

Konzultace

Definice postupů a pravidel pro vytváření a hodnocení plnění plánů.
více ›
link new picture

UNIWISE planing

Řízená tvorba plánů v týmu napříč všemi stupni řízení.
více ›
attachment box top

Materiály ke stažení

attachment picture

Uniwise Planning

Řešení Uniwise Planning pro podporu procesu plánování.


attachment picture

Uniwise Holding

Řešení pro holdingy a společnosti s rozsáhlou organizační strukturou.facebook icon linkedin icon