Online plánování zdarma, jak vytvořit a splnit podnikový plán naleznete zde.
uniwise logo Řízeně plánovat Plánovaně řídit

 

Plánování

Sestavení kvalitního podnikového plánu je opakující se proces činností, které kladou nároky na ekonomické, manažerské a profesní znalosti na tvůrce plánů.
Schvalování, připomínkování, změny jsou pod procesní kontrolou Řešení Uniwise umožňuje vytvářet plán se základními znalostmi a tím rozšířit skupinu přispívatelů do plánu až na vedoucí jednotlivých organizačních jednotek. Významnou měrou ke zjednodušení a zrychlení tvorby plánu pomáhají nástroje pro sledování a vyhodnocování stavu procesu – nástroje pro workflow. Funkce pro schvalování dílčích plánů, tvorbu verzí plánu, tvorbu forecastů a rolling forecastů i analýzy dopadů (what-if), umožňují spouštět proces plánování opakovaně podle potřeby.

Řešení pro plánování Uniwise Planning kombinuje vlastností tabulkového procesoru Excel, databáze a nástrojů pro týmovou spolupráci. Poskytuje veškerou potřebnou funkcionalitu pro tvorbu i těch nejnáročnějších úloh plánování. Použité technologie jsou velmi dobře cenově dostupné, díky čemu umožňují realizaci rentabilních projektů, které přinášejí zásadní zefektivnění procesu tvorby plánu v podniku: 

 • agregace a rozpouštění plánů v podnikuzapojení většího počtu přispěvatelů umožňuje tvořit přesnější a důvěryhodnější plány,
 • tvorbu detailnějšího plánu, který pak umožňuje včas odhalit odchylku a správně reagovat,
 • zkrácení času potřebného na přípravu i samotné vytváření plánu,
 • úsporu pracnosti zejména při konsolidaci dat pořízených uživateli,
 • snížení chybovosti způsobené lidským faktorem vznikající při manipulaci s daty,
 • zachování komfortu práce v prostředí Microsoft Excel,
 • robustní databázové řešení umožňuje ochranu dat a implementaci práv přístupu k ní.


Nástroje Uniwise Planning a Uniwise BI použité k realizaci umožňují zabezpečit efektivitu činností potřebných při plánování a hodnocení dosažených výsledků jakou jsou:

Agregace různých dílčích plánů do plánu finančního  ●  datová konsolidace plánů,
 ●  workflow a nastavení práv,
 ●  tvorba individuálních plánů pro a jejich hodnocení na základě výsledků dosažených jednotlivými manažery,
 ●  reporty pro plán a skutečnost, rolling forecast, analýza historie
 • aktuální status report pro informaci o postupu uživatelů při tvorbě plánu,
 • transformace hodnot plánu do nákladů a výnosů,
 • měnové konverze při zadání plánu i analýza dopadů kurzovních rozdílů,
 • vícejazyčné prostředí,
 • individuální postupy pro výpočet daní, zdravotního a sociálního pojištění podle specifik jednotlivých zemí,
 • konsolidace pro vyloučení vnitropodnikových transakcí,
 • automatická transformace plánů do formy obratů na účtech a výstup ve formě statutárních výkazů,
 • verzování plánů, plány podle scénářů vývoje.

Uniwise vytváří robustní technologické prostředí pro podporu plánovacího procesu s využitím funkcí a vlastností prostředků platformy Microsoft. Vzniká flexibilní a otevřené řešení, které je pro zákazníka bezpečnou a rychle návratnou investicí do růstu a rozvoje podniku.

Naše služby a produkty jako prostředek vašeho úspěchu

link new picture

Konzultace

Definice postupů a pravidel pro vytváření a hodnocení plnění plánů.
více ›
link new picture

UNIWISE planing

Řízená tvorba plánů v týmu napříč všemi stupni řízení.
více ›
attachment box top

Materiály ke stažení

attachment picture

Uniwise Planning

Řešení Uniwise Planning pro podporu procesu plánování.


attachment picture

Uniwise Holding

Řešení pro holdingy a společnosti s rozsáhlou organizační strukturou.facebook icon linkedin icon