Online plánování zdarma, jak vytvořit a splnit podnikový plán naleznete zde.
uniwise logo Řízeně plánovat Plánovaně řídit

 

Konzultace

Konzultační podporaŘízení podniku představuje velice složitý a komplexní proces vyplývající ze skutečnosti, že podnik sám o sobě je velmi složitý organismus. Jeho jednotlivé články, zabývající se různými činnostmi, nemohou účinně fungovat bez určité koordinace a vzájemné propojenosti. Všechny činnosti v podniku musí být vzájemně propojeny jak věcně, tak finančně. Nositeli řídících podnikových rozhodnutí jsou vlastníci, nebo orgány vytvořené vlastníky pro řízení podniku. Základní problémy fungování podniku řeší vrcholový management, který formuluje poslání podniku, podnikové cíle a strategie směřující k jejich naplnění a provádí strategické řízení. Strategické řízení je proces tvorby a realizace strategie a je základem řízení celého podniku. Na strategické řízení navazuje taktické řízení a operativní řízení, jehož úkolem je stanovit a řídit postupy a prostředky, které vedou k nejefektivnější realizaci strategie podniku

Základní součástí taktického řízení je finanční plánování.

Finanční plán v rámci organizace slouží jako prostředek pro:
- delegování odpovědnosti a pravomoci
- koordinace činností jednotlivých oddělení
- přerozdělení přidané hodnoty/tržeb

Metodika Uniwise umožní nastavit procesy v organizaci, které pomohou následnému softwarovému řešení splnit očekávání managementu od implementace řešení pro plánování.

Metodická studie a návrh
 je doporučeným prvním krokem v implementaci řešení pro podporu plánování. Tento postup umožňuje zmapovat požadavky a potřeby zákazníka, vytvořit komplexní pohled na postupy plánování a řízení podniku a na jejich základě rozhodnout o nastavení nových procesů, ale i o způsobu jejich softvérové podpory, návrhu etap a jejich náplně. Komplexní pohled studie umožňuje rovněž odhadnout náročnost celé realizace a stanovit rozsah tak, aby odpovídal investičním možnostem zákazníka a řešení bylo rentabilní. 

Výstupem je metodika tvorby podnikových plánů, včetně řízení změn a návrh softwarového řešení pro zabezpečení celého procesu. 

Naše služby a produkty jako prostředek vašeho úspěchu

link new picture

Konzultace

Definice postupů a pravidel pro vytváření a hodnocení plnění plánů.
více ›
link new picture

UNIWISE planing

Řízená tvorba plánů v týmu napříč všemi stupni řízení.
více ›
attachment box top

Materiály ke stažení

attachment picture

Uniwise Planning

Řešení Uniwise Planning pro podporu procesu plánování.


attachment picture

Uniwise Holding

Řešení pro holdingy a společnosti s rozsáhlou organizační strukturou.facebook icon linkedin icon