Online plánování zdarma, jak vytvořit a splnit podnikový plán naleznete zde.
uniwise logo Řízeně plánovat Plánovaně řídit

 

Uniwise Planning

Uniwise Planning je univerzální nástroj pro podporu plánovacího procesu podniku. Umožňuje vytvářet plánovací formuláře v tabulkovém procesoru Excel. To dává uživatelům svobodu práce, na jakou jsou zvyklí, při tom ale veškerá data jsou uchována v databázi, kde probíhá jejich zpracování. Jakkoliv náročné kalkulace, přepočty a transformace plánů, zpravidla velmi pracně řešené v Excelu, jsou pro databázi snadným úkonem. Řešení Uniwise Planning kombinuje flexibilitu práce v Excelu s robustností databáze Microsoft SQL server a s podporou týmové práce prostřednictvím nástrojů pro týmovou spolupráci.

Nástroje Uniwise Plannning umožňují vytvářet Uniwise Planning - plán prodejechytré formuláře pro různé druhy plánů – od zpravidla jednoduchých plánů fixních nákladů až po složité plány prodeje kombinující historická data, plánované objemy prodeje s přepočty podle jednotkových cen apod.

Přídavná lišta v menu Excelu soustřeďuje všechny funkce, které uživatel k vytvoření plánu potřebuje: ukládání dat na server, zadávání komentářů nebo odesílání plánu ke schválení. Uživatelé ocení funkce pro hromadné zadávání dat, které umožní zadat nebo změnit více hodnot najednou. Provedení změn v plánu nebo what-if analýza tak může být provedena snadno a rychle.

Uniwise Planning Ribbon pro Microsoft Excel

Workflow bude přínosem zejména v případech, kdy tvorba plánu vyžaduje návaznost činností jednotlivých účastníků procesu. Nejčastějším příkladem je proces schvalování plánu procházející více stupni v hierarchii podniku. Vytvořit a schválit plán v součinnosti desítek nebo stovek uživatelů je s pomocí workflow snadné. Každý uživatel je o potřebě aktivně se zapojit v pravý čas informován prostřednictvím emailu odeslaným automaticky a postup prací je monitorován přehledným reportem. Samozřejmostí je možnost individuálního nastavení práv pro každého uživatele.

Uniwise Planning podporuje také proces komunikace spojený se vznikem plánu. Uživatelé mohou plánované hodnoty doplnit komentáři. Tyto komentáře pak s nimi zůstávají svázané a doplňují informaci o původu, obsahu nebo příčinách vzniku té které hodnoty. Komentáře lze přehledně zobrazit v reportu nebo jimi doplnit výkazy a analýzy plnění plánů.

Další vlastnosti podporující flexibilní práci týmu při vytváření různých typů plánů jsou: práce s více měnami a vícejazyčné prostředí, změna organizační struktury nebo plánovacích položek a dalších parametrů plánů v průběhu plánování, verzování aj.

Implementace plánovacího procesu a podpory řízení vyžaduje robustní technologické prostředí. Uniwise vytváří takové prostředí s využitím funkcí a vlastnosti prostředků platformy Microsoft.

Uniwise Planning - toky dat Komponenty řešení:

  • Microsoft Office Excel 2010
  • Microsoft SQL Relational Database
  • Microsoft SQL Analysis Services
  • Microsoft SQL Integration Services
  • Microsoft SharePoint Server/Services
  • Uniwise Planning Ribbon pro Microsoft Excel 2010
  • Uniwise Planning Administrator pro řízení procesů tvorby plánů a správy dat pro plán i skutečnost.

Uniwise Planning je základním softvérovým kamenem řešení pro plánování a podporu řízení k jeho dosahování.

Naše služby a produkty jako prostředek vašeho úspěchu

link new picture

Konzultace

Definice postupů a pravidel pro vytváření a hodnocení plnění plánů.
více ›
link new picture

UNIWISE planing

Řízená tvorba plánů v týmu napříč všemi stupni řízení.
více ›
attachment box top

Materiály ke stažení

attachment picture

Uniwise Planning

Řešení Uniwise Planning pro podporu procesu plánování.


attachment picture

Uniwise Holding

Řešení pro holdingy a společnosti s rozsáhlou organizační strukturou.facebook icon linkedin icon