Online plánování zdarma, jak vytvořit a splnit podnikový plán naleznete zde.
uniwise logo Řízeně plánovat Plánovaně řídit

 

Řízení sítě prodejců

Podnikání v oblasti prodeje velkému množství zákazníků je
podnikáním ve vysoce konkurenčním prostředí s tlakem na cenu.

Podnikání v takovéto oblasti je také podnikání s nízkou marží. Zisk podniku je významně ovlivněn schopností optimalizovat vlastní výrobu, stavy na skladech a distribuci. Takováto optimalizace je tím účinnější, čím je znalost podniku o předpokládaném prodeji přesnější. Proto pro podniky s rozsáhlou sítí prodejců, kteří obsluhují konkrétní zákazníky, je sestavování operativních prodejních plánů denním chlebem. Četnost těchto plánů je přímo závislá na obrátce zboží. U vysoce obrátkových produktů, to může znamenat požadavek na sestavování plánu s týdenní frekvencí s maximálním výhledem na několik týdnů.
 

Tento stav klade nejvyšší nároky na systém, který umožní rychlé, jednoduché a řízené sestavení plánů. Řešení nesmí být „prací navíc“ pro prodejce, ale přitom musí přinášet managementu přesné informace o stavu a vývoji trhu.
 

Reporting a hodnocení odchylek od plánu, hodnocení odchylek od trendů a historie, testování hypotéz (what-if analýzy) a hledání skrytých závislostí (datamining) jsou pak další a oprávněné požadavky na systém pro řízení výkonnosti sítě prodejců.
 

Řešení Uniwise je připraveno zvládnout i ty nejnáročnější požadavky a pomáhá zvýšit výkonnost sítě prodejců.  

Naše služby a produkty jako prostředek vašeho úspěchu

link new picture

Konzultace

Definice postupů a pravidel pro vytváření a hodnocení plnění plánů.
více ›
link new picture

UNIWISE planing

Řízená tvorba plánů v týmu napříč všemi stupni řízení.
více ›
attachment box top

Materiály ke stažení

attachment picture

Uniwise Planning

Řešení Uniwise Planning pro podporu procesu plánování.


attachment picture

Uniwise Holding

Řešení pro holdingy a společnosti s rozsáhlou organizační strukturou.facebook icon linkedin icon