Online plánování zdarma, jak vytvořit a splnit podnikový plán naleznete zde.
uniwise logo Řízeně plánovat Plánovaně řídit

 

u!MIS – připravené řešení

u!MIS je Manažerský informační systém, který umožňuje získávat informace potřebné pro řízení firmy, nacházet nový potenciál prodeje, odhalovat rezervy v chodu firmy, sdílet informace pomáhající zvýšit výkonnosti podřízených.
u!MIS poskytuje širokému spektru podniků konkurenční výhodu dříve dostupnou jen pro ty největší. Je navržený pro rychlý start a okamžitou návratnost bez nároku na větší investici.

Přínosy řešení
• Včasná detekce příležitostí i ohrožení umožňuje rychlou reakci a získání konkurenční výhody.
• Komplexní pohled na aktivity podniku podporuje proces hledání rezerv při zvyšování výkonnosti podniku.
• Využití ověřeného know-how při vytváření a hodnocení analýz informací.u!MIS
• Zachování flexibility práce v excelu s novým potenciálem informací.
• Kvalitní informace tvořené kvalitními daty ve srozumitelné a včas dostupné formě.
• Rozšíření okruhu spolupracovníků nesoucích zodpovědnost za dosažení stanovených cílů.

Řešení lze provozovat na serveru Uniwise (řešení typu „on cloud“) nebo na vlastním serveru.


Výhody řešení on cloud
• Úspora nákladů na pořízení hardware i software i údržbu systému
• Bezpečnost dat – přístup k datům je striktně řízen právy, což omezuje riziko zejména v nejčastěji se vyskytujícím případě zneužití ze strany vlastních zaměstnanců
• Bezpečnost dat – zálohování pro případ výpadku systému.


Výhody řešení s využitím vlastního serveru
• Plná kontrola i zodpovědnost za ochranu dat i jejich zálohování.
• Plná kontrola nákladů může být výhodná zejména při vysokém počtu uživatelů.
 

Naše služby a produkty jako prostředek vašeho úspěchu

link new picture

Konzultace

Definice postupů a pravidel pro vytváření a hodnocení plnění plánů.
více ›
link new picture

UNIWISE planing

Řízená tvorba plánů v týmu napříč všemi stupni řízení.
více ›
attachment box top

Materiály ke stažení

attachment picture

Uniwise Planning

Řešení Uniwise Planning pro podporu procesu plánování.


attachment picture

Uniwise Holding

Řešení pro holdingy a společnosti s rozsáhlou organizační strukturou.facebook icon linkedin icon