Online plánování zdarma, jak vytvořit a splnit podnikový plán naleznete zde.
uniwise logo Řízeně plánovat Plánovaně řídit

 

Připravujeme pro u!MIS

Modulární řešení u!MIS umožní každému podniku získat skladbu informací vhodnou pro své podnikání.
Základní moduly u!MIS jsou neustále vyvíjeny a rozšiřovány o nové analýzy a to na základě požadavků uživatelů. Tento princip umožňuje získat nový náhled na své podnikání s reálnou zkušeností.
 

Připravované moduly u!MIS

Analýzy obchodních aktivit (CRM)
Úspěšnost obchodního týmu se skládá z mnoha dílčích úspěšných kroků. Modul umožní hodnotit dopad obchodních aktivit do uskutečněného prodeje. Informace o příležitostech v celém procesu prodeje umožní zvýšit efektivitu obchodního týmu.

Analýzy skladových zásob
Sklady často váží nejvíce finančních prostředků. Modul umožní zvýšit efektivitu skladových zásob a tím uvolnit významné finanční prostředky.

Pohledávky a cash-flow
Řízení pohledávek poskytuje přístup ke komplexním informacím o vývoji platební morálky všech obchodních partnerů. Modul je základním zdrojem informací při sestavování operativních cash-flow společnosti.

Personální analýzy
Základním přínosem modulu je možnost optimalizovat lidské zdroje v organizaci. Optimalizace skladby pracovníků, balance mezi požadovanou a skutečnou úrovní kompetencí má přímý vliv na výkonnost celého podnikání.

Plánování
Kvalitní plán je základní nástroj k dosažení cílů. Stává se jím, když umožní zapojení všech řídících pracovníků do procesu plánování. Dovolí jim sestavit dílčí detailní plány a s nimi pak pracovat po celý rok, vytvářet verze a scénáře vývoje. Kvalitní plán odhalí příležitosti a ohrožení, čímž umožní včasnou reakci.

Delegování & hodnocení
Modul zajistí rozpad cílů na manažery, kteří mají stanoveny hodnotící ukazatele (KPI) a jejich meze úspěšnosti. Manažeři jsou motivování k dosažení svěřených cílů. Ví, za co jsou hodnocení, jak jsou hodnocení a jak své hodnocení ovlivní.
 

Naše služby a produkty jako prostředek vašeho úspěchu

link new picture

Konzultace

Definice postupů a pravidel pro vytváření a hodnocení plnění plánů.
více ›
link new picture

UNIWISE planing

Řízená tvorba plánů v týmu napříč všemi stupni řízení.
více ›
attachment box top

Materiály ke stažení

attachment picture

Uniwise Planning

Řešení Uniwise Planning pro podporu procesu plánování.


attachment picture

Uniwise Holding

Řešení pro holdingy a společnosti s rozsáhlou organizační strukturou.facebook icon linkedin icon