Online plánování zdarma, jak vytvořit a splnit podnikový plán naleznete zde.
uniwise logo Řízeně plánovat Plánovaně řídit

 

Ekonomika a finance

Svou strategii a své cíle podnik uskutečňuje prostřednictvím celé řady činností. Na úrovni těchto činností také probíhá jejich plánování a řízení. Měření výkonů různých typů činností je prováděno podle odlišných kritérií a zpravidla taky ve vzájemně nesourodých ukazatelích. Objem prodeje sledujeme v měrných jednotkách, korunách a cizích měnách, výrobu v měrných jednotkách a poměrových ukazatelích, hlavním ukazatelem řízení personálních zdrojů jsou počty zaměstnanců.
 

Finanční plány a analýzy jsou integrátorem všech těchto činností v podobě jednotného pohledu přes účty, čas a organizační strukturu vyjádřené a poměřované v jednotné měně. Úkolem finančních reportů je konsolidovaný pohled na celé podnikání ať už v podobě plánu, nebo skutečnosti. Jen takto konsolidovaný pohled dává odpovědi na otázku, jestli má hospodaření podniku smysl a jakým směrem se vydává, jestli všechny plánované aktivity jsou financovatelné a přinášejí očekávaný přínos.
 

Konsolidace jednotlivých plánů do korporátního výkazuPro vytvoření finančních reportů je bezpodmínečně nutné převést hodnoty ukazatelů jednotlivých činností do vyjádření ve formě jedné měny, převést a sjednotit stukturální členění činností na jednotlivé účty. Až tato operace v okamžiku plánování ukáže smysluplnost plánů jednotlivých činností a obvykle vede k požadavku na změnu jednotlivých dílčích plánů. Tato operace se často opakuje několikrát.
 

Je patrné, že tabulkový procesor není schopen tak složitých výpočtů s tolika divergentními vstupy. Zajištění konzistence důzných druhů plánů i více verzí plánů je problematické.
 

Řešení Uniwise zabezpečuje celý proces výpočtu ekonomických a finančních reportů a to jak ve formě plánů, tak i skutečnosti pro snadné sledování odchylek. Řešení Uniwise:

  • přináší rozsáhlou škálu finančních ukazatelů potřebných pro kvalifikované řízení podniku, včetně ukazatelů rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti, WACC – vážená průměrná cena kapitálu, EVA – ekonomická přidaná hodnota atd.
  • předdefinovaná sada reportů standardních výkazů je samozřejmostí, jako také vlastní manažerské pohledy a reporty
  • multidimenzionální analýzy standardních finančních výkazů umožňují snadnou horizontální analýzu pro vyhledání odchylek od plánu, analýzu časových řad i vertikální analýzy pro porovnávání jednotlivých činností a středisek podniku.

Má-li řešení manažerského informačního systému přinést skutečnou konkurenční výhodu, musí být unikátní a šité na míru potřebám konkrétní firmy. Zároveň však není nutné pokaždé znovu „vynalézat kolo“. Z této filozofie vyplývá návrh řešení Uniwise. Řešení obsahuje předdefinované komponenty, které jsou upraveny potřebám podniku. 

Naše služby a produkty jako prostředek vašeho úspěchu

link new picture

Konzultace

Definice postupů a pravidel pro vytváření a hodnocení plnění plánů.
více ›
link new picture

UNIWISE planing

Řízená tvorba plánů v týmu napříč všemi stupni řízení.
více ›
attachment box top

Materiály ke stažení

attachment picture

Uniwise Planning

Řešení Uniwise Planning pro podporu procesu plánování.


attachment picture

Uniwise Holding

Řešení pro holdingy a společnosti s rozsáhlou organizační strukturou.facebook icon linkedin icon