Free Online planning how to create a business plan to meet can be found here.
uniwise logo PLANOWAĆ ZARZĄDZANIE ZARZĄDZAĆ PLANOWANIE

 

Uniwise - profil firmy

UNIWISE jest firmą konsultingową specjalizującą się w dostarczaniu rozwiązań wspierających planowanie i zarządzanie prowadzące do osiągnięcia celów.

Cykliczny proces planowaniaNasze rozwiązania wspierają procesy sporządzania planów, wspomagają ocenę odchyleń rzeczywistości od planu i umożliwiają modelowanie skutków decyzji menedżerskich. Koncentrujemy się na usługach konsultacyjnych oraz na wytwarzaniu oprogramowania do wspierania wszystkich niezbędnych kroków prowadzących do wykonania planu: wypracowanie realnego planu, delegowanie celów i przekazanie odpowiedzialności, kontynualne  mierzenie odchyleń rzeczywistości od planu oraz wypracowanie oceny końcowej sukcesu menedżerów w zależności od stopnia osągniętych celów. Nasze rozwiązania pomagają podmiotom gospodarczym zwiększyć wartość prowadzonej przez nich działalności przedsiębiorczej.

Wysokiej jakości oprogramowanie to tylko część rozwiązań typu Business Intelligence. Aby osiągnąć sukces w procesie wspomagania zarządzania niezbędne jest połączenie możliwości oprogramowania z wiedzą i doświadczeniem lokalnych manadżerów oraz ze znajomością konsultantów zaangażowanych w przygotowanie rozwiązań. W trakcie wdrażania nowych rozwiązań jesteśmy więc gotowi dostarczyć wiedzę na temat procesów planowania, zarządzania i ekonomii, w połączeniu ze znajomością technologii informatycznych.

Uniwise Planning & Business IntelligenceUniwise dostarcza kompletne rozwiązania, skoncentrowane głównie na wartości dodatniej dla klienta. Składniki rozwiązania to:

  • Wsparcie konsultacyjne obejmujące zastosowanie metodologii realizacji projektów, udzielanie usług w procesie projektowania procesów, oraz wrdażanie wsparcia tych procesów poprzez technologie informatyczne.
  • Uniwise Planning - oprogramowanie do planowania i wspomagania procesów zarządzania.
  • Business Intelligence obejmuje szeroki zakres rozwiązań tworzących System Raportowania Zarządczego służący do przetwarzania danych, ich prezentacji, analizy i raportowania informacji.

Wdrożenie procesów wsperających planowanie i zarządzanie wymaga solidne zaplecze technologiczne. Uniwise wykorzystuje do tego celu technologię Microsoft, która dostarcza wszelkie funkcje i cechy wymagane do tworzenia takich rozwiązań.

Komponenty rozwiązania:

  • Microsoft Office Excel 2010Uniwise Planning - schemat użytych technologii
  • Microsoft SQL Relational Database
  • Microsoft SQL Analysis Services
  • Microsoft SQL Integration Services
  • Microsoft SharePoint Server/Services
  • Uniwise Planning Ribbon dla Microsoft Excel 2010
  • Uniwise Planning Administrator dla zarządzania procesami i danymi planu oraz rzeczywistości.

 

KONTAKT:

 

Uniwise s.r.o.

PI VSB, Studentska 17

708 00 Ostrava-Poruba

 

email: info@uniwise.cz

tel.: +420 605 05 64 64

 

Znajdź nas na mapie:

GOOGLE lub MAPY.CZ


facebook icon linkedin icon