Online plánování zdarma, jak vytvořit a splnit podnikový plán naleznete zde.
uniwise logo Řízeně plánovat Plánovaně řídit

 

Řízení lidských zdrojů

Množství zaměstnanců a související náklady na zaměstnance patří k nejpodstatnějším nákladovým položkám v podnicích. V důsledku toho bývá často plánování počtu zaměstnanců a nákladů na ně úlohou, která se ocitá v centru pozornosti.Řízení lidských zdrojů Výpočty nákladů zahrnují daně z objemu mezd a to i v nepeněžním plnění, mzdové stropy, bonusy závislé na platových třídách a ukazatelích výkonnosti podniku. Náklady jsou plánovány a vyhodnocovány podle jejich druhů, po jednotlivých odděleních a nákladových střediscích typicky až na jednotlivého zaměstnance. Dopad do hospodaření podniku ovlivňuje způsob využití pracovníků podle pracovních úvazků.
 

Nový zaměstnanec může být klíčovou hnací silou pro příjmy a to zejména ve společnostech prodávající služby. V těchto podnicích, ale nejen v nich, příjmy přímo ovlivňuje kompetence zaměstnanců. Proto plánování a sledování vzdělávání a hodnocení kompetencí je důležitou disciplínou. Obráceně, zase predikce příjmů ve výrobních podnicích přímo ovlivňuje počet zaměstnanců. Přičemž noví zaměstnanci jsou nositeli nákladů na nábor a nástup (inzerce, provize, nové pracovní místo, počítač, …) a redukce zaměstnanců se projeví jednorázovým zvýšením nákladů na odstupné.
 

Změna organizační struktury, fluktuace, požadavek na změnu kompetencí u jednotlivých pozic, jsou děje, které každou společnost provázejí průběžně. Management často chce analýzy a odpovědi na otázky týkající se počtu zaměstnanců. Například, co když zvolníme nábor nových lidí o čtvrtinu? Co když se změní předpoklad našich příjmů? Co by se stalo, kdybychom zvýšili produktivitu o 6%? A tak dále.
 

Takto rozsáhlé množství informací není možné uchovávat a zpracovávat v tabulkovém procesoru. Řešením je samostatná plánovací aplikace poskytující výhody Excelu ale využívající robustnosti databáze.
 

Řešení Uniwise umožní:

  • plánování zaměstnanců nebo skupin zaměstnanců. Sestavte personální plán buď na konkrétního zaměstnance, nebo skupiny zaměstnanců (např., 25 obchodních zástupců).
  • automatická integrace s daty personálního systému. Data o zaměstnancích ať v detailní, nebo agregované podobě umožní sledovat závislosti a vlivy na ostatní podnikové ukazatele.
  • plánování a sledování informací o zaměstnancích je možné z tolika úhlů pohledu, z kolika je jen potřeba, např. typ zaměstnance, geografické umístění, mzdový tarif, úroveň jednotlivých kompetencí, a další.
  • plánování nákladů na zaměstnance je úpravou předpřipravených údajů vypočtených na základě odměňovacích modelů a počtu zaměstnanců. Již není nutné tupě vypisovat jednotlivé náklady ručně
  • automatické výpočty daní a odvodů, vzorce na odvození odměny závislé na jiných podnikových ukazatelích značně snižují nároky manažerů na tvorbu plánu.
  • automatické výpočty změny platů, například na základě valorizace, je možné provádět pro celou společnost podle nadefinovaných kritérií.
  • nedílnou součástí hodnocení zaměstnanců jsou i další ukazatele, jako je produktivita, odpracovaný čas, nemocenská, přičemž vypovídající je až porovnání těchto ukazatelů s ukazateli výkonnosti podniku.
  • analýzy What-if umožňují modelovat dopad každé vaší myšlenky a tím si ověřit vaše hypotézy.

Naše služby a produkty jako prostředek vašeho úspěchu

link new picture

Konzultace

Definice postupů a pravidel pro vytváření a hodnocení plnění plánů.
více ›
link new picture

UNIWISE planing

Řízená tvorba plánů v týmu napříč všemi stupni řízení.
více ›
attachment box top

Materiály ke stažení

attachment picture

Uniwise Planning

Řešení Uniwise Planning pro podporu procesu plánování.


attachment picture

Uniwise Holding

Řešení pro holdingy a společnosti s rozsáhlou organizační strukturou.facebook icon linkedin icon