Online plánování zdarma, jak vytvořit a splnit podnikový plán naleznete zde.
uniwise logo Řízeně plánovat Plánovaně řídit

 

Plánování příjmů a prognozy prodejů

Akcelerujte obchodní tým. Zvyšte úspěšnost každého jednotlivého člena obchodního oddělení. Získejte akceptaci cílů tím, že obchodní zástupce je navrhovatelem obchodních cílů. Plánujte detailněji na skupiny zákazníků, nebo až na jednotlivé zákazníky. Plánujte po produktech a produktových skupinách. Sjednoťte obchodní plány s možnostmi produkce (nákupu, výroby, skladů). Kontrolujte a řiďte činnost obchodníků k dosažení společně stanovených cílů.

Popis

Příjmy jsou důležité v plánování, rozpočtování a prognózování většiny firem. Přestože postup vytvoření a struktura obchodního plánu se může u každé společnosti lišit, mají toho i mnoho společného. Plánují příjmy na výrobek a zákazníka, plánují pomocí jednotek a koncové ceny. Do plánů a hodnocení často vstupují další dimenze a ukazatele, jako například měny, regiony, obchodní zástupci a další.


Klíčovou roli hraje plánování příjmů pro výrobní a obchodní podniky. Akcelerujte obchodní tým!Výrobní podnik velice často plánuje výrobu na základě plánu poptávky tak, aby byla slazena nabídka s poptávkou. Obchodní i maloobchodní společnosti mohou detailně kalkulovat výnosy a náklady související se získáním nového zákazníka, trhu, otevřením nového prodejního místa, nebo uvedením nového výrobku. 

Personální výdaje, investice a ostatní náklady jsou velice často poměřovány k plánovaným a uskutečněným příjmům. V tomto světle je patrné, že plánování a vyhodnocování příjmů je disciplínou, která prochází celou společností. 


Plán tržeb obyčejně vytváří obchodní tým, který jej i často a opakovaně aktualizuje. Je zřejmé, že se od obchodníka neočekávají pokročilé znalosti užívání IT a že nehodláme investovat čas, který má strávit u zákazníka za čas pro vyplňování hodnot plánu.
Konsolidace obchodních plánů
Samostatný tabulkový procesor není schopen tyto požadavky naplnit. Je nutná účelová aplikace, napojená na zdroje dat v CRM systému a ERP systému. Tato aplikace musí velice přehledně zpřístupnit všechny potřebné informace o stavu a historii a umožnit co nejjednodušeji zadat požadované hodnoty plánu.

Přínosy

  • spoluúčast všech členů obchodního týmu při vytvoření plánu posiluje motivaci k jeho akceptaci a plnění
  • zapojení většího počtu přispěvatelů umožňuje tvořit přesné a důvěryhodné plány
  • detailnější plán umožňuje porovnání odchylek skutečnosti od plánu na nejnižších úrovních a tím včas odhalit ohrožení, nebo příležitost a správně reagovat
  • slazení poptávky a nabídky: produkce bude produkovat to, co trh očekává a prodej bude prodávat to, co je možné vyprodukovat

Naše služby a produkty jako prostředek vašeho úspěchu

link new picture

Konzultace

Definice postupů a pravidel pro vytváření a hodnocení plnění plánů.
více ›
link new picture

UNIWISE planing

Řízená tvorba plánů v týmu napříč všemi stupni řízení.
více ›
attachment box top

Materiály ke stažení

attachment picture

Uniwise Planning

Řešení Uniwise Planning pro podporu procesu plánování.


attachment picture

Uniwise Holding

Řešení pro holdingy a společnosti s rozsáhlou organizační strukturou.facebook icon linkedin icon