Online plánování zdarma, jak vytvořit a splnit podnikový plán naleznete zde.
uniwise logo Řízeně plánovat Plánovaně řídit

 

Rozpočty nákladových středisek

Podniky s rozsáhlou organizační strukturou, mnohdy s rozsáhlou geografickou dislokací včetně zahraničí, mají značné náklady na provoz – fixní náklady. Náklady na kancelářské a výrobní prostory v podobě nájmů a odpisů, náklady na úklid a údržby a opravy, náklady na cestování, vzdělávání, rozvoj, konzultace, telekomunikace, ale i na kancelářské potřeby znamenají pro velké organizace značnou výdajovou položku. Proto je nutné je dobře plánovat a detailně vyhodnocovat.


Z podstaty věci je patrné, že všechna nákladová střediska jsou zejména nositeli nákladů na svůj provoz. Některá mohou mít i íjmy, nesouvisející z hlavní činností. Jedná se obvykle o prodej služeb, pronájmy prostor, příjmy z prodeje druhotných surovin a podobně.


Rozpočet středisekMnožství nákladových středisek si vyžaduje i množství rozpočtových plánů. Každý vedoucí střediska je povinen sestavit rozpočet, který mu schvaluje jeho nadřízený. Mnohdy se sestavuje více verzí plánu pro jednotlivé scénáře vývoje. Podnik předpokládá, ale nemá potvrzeno, získání významného množství zakázek, nebo obráceně ztrátu tržeb a podobně. To vše je důvodem pro vypracování různých verzí plánů.


Je patrné, že vytvořit plán rozpočtu podniku pro velké množství středisek a v několika verzích plánů, je náročným cvičením pro všechny vedoucí pracovníky. Udržet konzistenci a pořádek v datech a v procesu tvorby a schvalování plánu je základní, ale nejednoduchý požadavek.


Obvyklým požadavkem manažerů, při vyplňování množství položek plánů, je předpřipravení hodnot na základě historie a plánovaného vývoje. Dále očekávají možnost jednoduché, intuitivní a hromadné změny hodnot. Požadavek na průhlednost a přehlednost schvalovacího procesu je na posledním, ale neméně důležitém místě.


Za dodržení schváleného rozpočtu manažeři středisek přebírají odpovědnost. Proto také musejí mít možnost sledování odchylek od plánu, možnost vyhodnotit příčiny a nastavit (odzkoušet) opatření pro nepřekročení rozpočtu. Tyto možností musejí být dostupné na všech úrovních řízení a to ve formě pro danou úroveň vhodné.


Mnoho organizací se snaží tuto netriviální úlohu řešit pomocí tabulkového procesoru. Při tom však naráží na limity v možnostech zpracování dat a podpoře týmové spolupráce. Podnikový rozpočet není takto možné sestavit bez vynaložení velkého úsilí a bez podstoupení rizika nekonzistence dat.
 

Řešení Uniwise spojuje výhody Excelu a robustnost databáze, což umožní:

  • pomocí chytrých formulářů předpřipravit dílčí plány ve struktuře přesně podle činností a typu nákladového střediska každému vedoucímu pracovníkovi
  • předpřipravit hodnoty rozpočtu na základě historie a plánovaných změn
  • pomocí množství funkcí hromadně měnit jednotlivé položky plánu
  • sledovat a hodnotit odchylky od plánu v celkových číslech ale i v detailu
  • what-if analýzou testovat dopady změn a ověřovat hypotézy.


Řešení Uniwise umožní řízeným způsobem vytvořit rozpočet, ten odsouhlasit a poté sledovat a hodnotit a v případě potřeby i operativně změnit.

Naše služby a produkty jako prostředek vašeho úspěchu

link new picture

Konzultace

Definice postupů a pravidel pro vytváření a hodnocení plnění plánů.
více ›
link new picture

UNIWISE planing

Řízená tvorba plánů v týmu napříč všemi stupni řízení.
více ›
attachment box top

Materiály ke stažení

attachment picture

Uniwise Planning

Řešení Uniwise Planning pro podporu procesu plánování.


attachment picture

Uniwise Holding

Řešení pro holdingy a společnosti s rozsáhlou organizační strukturou.facebook icon linkedin icon