Online plánování zdarma, jak vytvořit a splnit podnikový plán naleznete zde.
uniwise logo Řízeně plánovat Plánovaně řídit

 

u!MIS Analýzy prodeje

u!MIS Prodej je modul manažerského informačního systému pro optimalizaci práce se zákaznickým a produktovým portfoliem každé společnosti.
u!MIS Analýzy prodejeManažerské pohledy umožní segmentaci zákazníků a produktů podle nejrůznějších pohledů. Informace o stavu a vývoji prodeje a výnosu je klíčová při přípravě na každé jednání.
Připravené analýzy umožní dělat bezchybná strategická rozhodnutí. Změna obchodních podmínek, nebo produktového portfolia bude vždy podpořena jasnými informacemi.

Denní práce s prodejními informacemi
• Přípravu na obchodní jednání usnadní informace o stavu a vývoji prodeje u zákazníka.
• Cross-sales a up-sales analýza nabídne vhodné produkty pro prodej při nejbližším obchodním jednání.
• Informace o stavu a vývoji reklamací předurčuje spokojenost zákazníka.

Rutinní obchodní analýzy
• Porovnání vývoje klíčových ukazatelů podle regionů, obchodníků, zákaznických a produktových segmentů je denní rutina pro každého obchodního manažera.
• Vývoj tržeb a informace o množství čerpání bonusů dávají informaci o efektivitě každého obchodníka.
• Změna poměru reklamací vůči tržbám zase informují o efektivitě logistiky, výroby a nákupu.
• Hodnocení cenové senzitivity výrobků je nenahraditelné při stanovení běžné a akční ceny.

Obchodní a manažerská rozhodnutí
• Stav vývojového cyklu každého produktu je informací pro rozhodnutí o změně produktového portfolia.
• RFI analýzy, Paretovo optimum, Cross analýzy umožňují hodnotit každý výrobek, nebo každého zákazníka z pohledu skutečného přínosu pro firmu.
• Ve velkém množství obchodních transakcí upozorňuje Detekce podvodných transakcí na nestandardní obchodní vztahy.

Edice standard
Předpřipravené pohledy s hitparádou prodeje podle:
• Prodej v měně
• Prodej v měrné jednotce
• Obchodní rozpětí v %
• Výnos v měně
Ukazatele lze sledovat podle:
• Produktů (+ kategorizace)
• Zákazníků (+ kategorizace a regionální uspořádání)
• Obchodních zástupců (s úrovní středisek)
• Obchodních kanálů.
• Marketingové akce
Dalšími analyzovanými oblastmi jsou informace o reklamacích a vydaných bonusech. Vše s možností hodnotit meziroční změny a odchylky od plánu až na nejnižší možnou úroveň.

Edice advanced
Rozšíření standardní edice o konkrétní analýzy umožňující bezprostřední reakci na nastalé ohrožení, nebo na novou příležitost.

u!MIS Analýzy prodejeCross analýzy produktů
Cross analýzy segmentují produkty do skupin s podobným chováním. Výsledkem analýz jsou skupiny produktů s růstovým potenciálem, ale také produkty vhodné k vyřazení z nabídky. Cross analýzy jsou základním nástrojem při úvahách o změnách produktového portfolia, stejně tak při úvahách o marketingových aktivitách.

Cross analýzy zákazníků
Paretovo pravidlo říká, že 80% tržeb pochází z 20% zákazníků. Cross analýza pomůže nalézt nástroje pro zvýšení úspěšnosti u zbývajících 80% zákazníků.

Cross sales a Up sales
Report příležitostí prodeje konkrétních produktů konkrétnímu zákazníkovi je nejsilnějším argumentem při stanovení obchodních cílů. Hodnotí se odchylky prodeje zákazníkovi od průměrného prodeje zákazníkům ve stejné skupině. Algoritmus počítá s potenciálem zákazníka, sezonností a regionální příslušností. Analýzy jsou vstupem pro report Karta zákazníka, která shromažďuje veškerou přípravu na obchodní jednání.

Bonifikace produktů
Každý produkt má jinou přidanou hodnotu pro podnikání. Přidaná hodnota je souborem úspěšnosti produktu s více pohledů. Příkladem může být distribuční politika obsloužit co nejvíce zákazníků, nebo vytvořit co nejvyšší zisk, ale také může být cílem co nejvyšší obrat.
Bonifikace produktů seřazuje produkty podle přidané hodnoty pro podnikání s možností definovat a v čase měnit váhy jednotlivých cílů.

Bonifikace zákazníků
Je pro nás lepší zákazník s největším obratem, nebo největším ziskem? Ale co zákazník, který od nás bere celý sortiment? Odpovědí na tyto a podobné otázky dává Bonifikace zákazníků. Hodnocení podle více ukazatelů s možností definice váhy podle aktuální strategie určí pořadí výkonnosti jednotlivých zákazníků.

Podvody
Modul ukazující, na základě odchylkových analýz prodejní ceny a množství, vydaných bonusů a stanovených reklamací, na možné nestandardní odběratelsko-dodavatelské vztahy. Neustálou analýzou velkého množství obchodních transakcí bezprostředně upozorní na významnou odchylku a včasná reakce zamezí dalšímu nehospodárnému chování.
 

Naše služby a produkty jako prostředek vašeho úspěchu

link new picture

Konzultace

Definice postupů a pravidel pro vytváření a hodnocení plnění plánů.
více ›
link new picture

UNIWISE planing

Řízená tvorba plánů v týmu napříč všemi stupni řízení.
více ›
attachment box top

Materiály ke stažení

attachment picture

Uniwise Planning

Řešení Uniwise Planning pro podporu procesu plánování.


attachment picture

Uniwise Holding

Řešení pro holdingy a společnosti s rozsáhlou organizační strukturou.facebook icon linkedin icon