Online plánování zdarma, jak vytvořit a splnit podnikový plán naleznete zde.
uniwise logo Řízeně plánovat Plánovaně řídit

 

Tisk

Řešení v O2 založené na Targetty jako Microsoft Awards 2017 Finalist


Společné řešení firem Clever Decision a Uniwise realizované pro společnost O2 Czech Republic a.s., největšího integrovaného poskytovatele telekomunikačních služeb na českém trhu, zajišťující manažerské reportování a finanční plánování včetně konsolidace dceřiných společností, ziskalo ocenění Microsoft Awards 2017 Finalist.

Více o řešení v článku.


Targetty na Vysoké škole podnikání

Vysoká škola podnikání v Ostravě a společnost Uniwise zahájili spolupráci v rámci výuky finančního plánování. Martin Dybal (Uniwise www.uniwise.cz) prezentuje teorii i praktické zkušenosti z implementace projektů Targetty (www.targetty.com) pro tvorbu finančního plánu podniku. Studentům tímto přibližuje smysluplnost znalostí získaných v rámci výuky. Paní Renáta Nešporková (Prorektorka pro vzdělávání VŠP www.vsp.cz) oceňuje praktičnost, které rozšiřuje výuku. Zájem studentů je prezentován dotazy, jak odbornými, tak i praktickými.


Vysoká škola podnikání a Uniwise předpokládají rozšíření spolupráce při zpracovávání bakalářských a diplomových pracích studentů na dané téma. Spolupráce Uniwise se studenty tak může přerůst v zaměstnanecký nebo partnerský vztah.


StartUp Harvest & Targetty

 

Prezentace Targetty na StartUp Harvestu se setkalo s úspěšnou reakcí členů poroty i publika. Porota hodnotila Targetty jako čtvrtý nejzajimavější projekt akce a do budoucna jsme navázali cenná partnerství. 


Targetty ve finále programu Microsoft Ventures

 

Top management Microsoft Ventures v Berlíně vybíral účastníky programu mezi 20 finalisty mezi ktrými nechyběl projekt Targetty. Na počátku bylo více než 800 přihlášených projektů z celé Evropy a do účasti v programu Microsoft Ventures bylo vybráno 7 projektů. 

Půlroční práce na prezentacích, psaní projektových záměrů, konzultacích a mentoringu na mezinárodní urovni je pro nás cenou zkušeností, kterou jistě do budoucna zužitkujeme.


Targetty bylo představeno zástupcům Microsoft Berlín 

 

Microsoft Ventures hodnotil Targetty jako jeden z nejnadějnějších projektů představených 29. 1. 2014 v prestižních prostorách Microsoft Berlín. V rámci přípravy pro vstup do akceleračního programu pro podporu perspektivních startupů se zde představilo několik vybraných projektů.
Tým Targetty (společnosti Uniwise a Clever Decision) prezentoval svoje řešení pro plánování, jeho potenciál i strategií pro vstup na globální trhy. Její součásti je i spolupráce se společností Microsoft. Jako strategický partner nabízí Microsoft Ventures obrovský potenciál jak v oblasti obchodní tak i technologické podpory. Přínosem této spolupráce pro uživatele Targetty může být například portace řešení do prostředí Microsoft Office 365. Další informace v článcích E15 a tyinternety.cz.


Vzestup a pád strategického plánování. 

autor: Martin Dybal
 

Henry Mintzberg, ve své knize "Vzestup a pád strategického plánování " 1994, poukazuje na to, že

"Strategie" je využívána různými způsoby. Mintzberg definuje 5 strategií:


Více naleznete v článku.


Plánování a delegování obchodních cílů, roční anabáze manažerů prodeje

autor: Martin Dybal

Každý to známe, sestavit obchodní plán je potíž. Prodeje ovlivňuje mnoho faktorů, mnohé faktory se ovlivňují vzájemně. Nikdo nevidí do budoucna a se spoustou nejasných proměnných jsme nuceni sestavit přesný obchodní plán. Obchodní plán, za který převezmeme odpovědnost.


Jak se vypořádat s tímto složitým úkolem, existují osvědčené nástroje a postupy? 
Více naleznete v článku.


Excel – nejrozšířenější manažerský nástrojIT systems 6/2012
autor: Martin Dybal 
 

IT Systems

Excel je nejrozšířenějším manažerským nástrojem na všech stupních řízení. Je využíván pro prezentace dat, sběr dat, výpočty, poznámky a tvorbu aplikací. Excelové aplikace jsou v podnicích zpravidla využívány pro podporu procesů, jejichž řešení standardními softvérovými nástroji je finančně nebo časově náročné. Není nic snazšího, než navrhnout tabulku a práci s ní zahrnout do procesu. Není nic snazšího, než navrhnout manažerský report nebo formulář pro sběr dat a rozeslat email o jeho užívání. Časem se množství takových tabulek rozroste a z některých jednoduchých formulářů se stanou komplexní aplikace s mnoha uživateli. Příkladem mohou být formuláře pro tvorbu podnikových plánů, formuláře pro kalkulace a rozpočty nebo soubory pro prezentaci finančních výsledků společnosti. 

 

Text celého článku: na stránkách Uniwise, na stránkách SystemOnline


Bez softwarové podpory kvalitní plán nesestavíte, IT systems 5/2012

autor: Martin Dybal
 

IT SystemsDlouhodobou životaschopnost podniku je možné ověřit jen kvalitním plánem. Plánem, který zohlední požadavky akcionářů, možno důležitým manažerským nástrojem pro řízení podniku.


Pojďme se podívat do kuchyně pro plánování ve výrobní společnosti. Do společnosti s kombinací zakázkové a opakované výroby, s velkou mírou závislosti na ceně vstupních surovin a energií. Do společnosti prodávající do celého světa, kde výnos zakázky ovlivňujíměnové kurzy a vymáhání pohledávek. Do společnosti, která má výrobní areál, kde sídlí další firmy. Do společnosti, která se chová odpovědně. Do společnosti, která pravidelně plánuje a vyhodnocuje ekonomické dopady svých rozhodnutí jak z krátkodobého, tak i dlouhodobého hlediska.
 

Text celého článku: na stránkách Uniwise, na stránkách SystemOnline


Kvalitní finanční plán ověří strategii, Moderní řízení, 20. 4. 2012

autor: Martin Dybal
 

Moderní řízení Strategický finanční plán vychází z požadovaných hodnot klíčových ukazatelů návratnosti a schválené podnikatelské strategie. Zohledňuje požadavky akcionářů, možnosti a limity trhu, výrobních kapacit a dalších zdrojů.
 

Strategický finanční plán odráží dopad realizace vytyčených strategických cílů do ekonomických výsledků společnosti. Finanční plán se tím stává finančním vyjádřením strategie.
 

Smyslem strategického plánu je ověřit, zda je reálné dlouhodobě dosahovat očekávané výkonnosti společnosti. Strategický finanční plán se zpracovává, vzhledem k dlouhodobému časovému horizontu, v nízkém detailu členění. Tvorba strategického finančního plánu je nedílnou součástí přípravy anebo aktualizace podnikatelské strategie. Při této činnosti také dochází k identifikaci hlavních podnikatelských rizik. Strategický finanční plán je založen na finančních předpokladech vývoje trhů, kurzů, inflace, úrokových sazeb, mezd a dalších vlivů vyjádřených financemi. Roční plán pak detailněji rozpracovává strategický plán a podnikatelskou strategii, a to o nefinanční ukazatele s vyššími nároky na detail. Roční plán finančně vyjadřuje schopnost dosahovat vytyčených strategických cílů. Strategický a roční finanční plán jsou tak základními nástroji nejen pro finanční řízení podniku.
 

Text celého článku: na stránkách Uniwise, na stránkách iHned.


Reflexe - Business Intelligence, Inside Report (www.inside.cz), 31.5.2011
 

Pět otázek na téma řešení pro Business Intelligence. Autoři článku se mimo jiné ptají na případný zánik segmentu BI a současně na „potřeby“ jeho vzniku. Analogické dotazy byly distribuovány i vybraným zástupcům odběratelů, tj. uživatelům BI z řad non-ICT organizací.
autor odpovědí: Roman Danel

Tři nečastější a nejvýznamnější důvody pro pořízení řešení BI: Za prvé… za druhé, i za třetí je to prodej a potřeba jej zvýšit prostřednictvím efektivního marketingu, řízením kampaní, řízením prodejní sítě, zvýšením loajality zákazníků apod. Pak jsou tu další důvody, které mohou souviset stejně tak s obchodem jako s kterýmkoliv jiným podnikovým procesem. Vznikají tam, kde manažeři cítí nedostatek informací, který je nutí se rozhodovat intuitivně nebo kde nelze včas a v potřebné kvalitě měřit dosahované výsledky.

Nikde snad nenajdete tolik uživatelů projevujících otevřeně upřímnou radost nad novým informačním systémem, jako právě při vytváření řešení BI. To platí zejména tam, kde takovéto řešení bylo implementováno vůbec poprvé. První zkušenost práce s manažerským systémem uživatelům přináší chvíle nadšení z dosud nepoznané dostupnosti informací a možností kreativní práce s nimi.

Celý text otázek a odpovědi čtěte zde.


Podnikový plán - Rostou nároky, ale i možností řešení, IT systems - speciál Data Warehousing & BI 2010

autor: Roman Danel

Navzdory tomu, že proces tvorby plánu podstupují každoročně všechny větší organizace, jedná se stále o oblast překvapivě skromně podporovanou informačními technologiemi. Stále nejrozšířenějším nástrojem zůstává prostá tabulka v Microsoft Excel. Zde však platí, že jak přibývá počet tabulek a vazeb mezi nimi, roste rychle pracnost přípravy celého plánu. Vyvstávají také další problémy, pro jejichž řešení není samotný Excel stavěný. To je důvod, proč jen málokterá organizace je s takovým postupem spokojená a hledá způsob, jak proces tvorby plánu učinit méně pracným, rychlejším a levnějším.

S příchodem nové verze Microsoft Excel 2010 se bude muset změnit pohled na některé stereotypy o použití tabulkového procesoru. Vlastnosti nové verze Excelu umožňuji jeho těsnější propojení s databází. PivotTabulka, známá i z předchozích verzí, dostává další nové funkce. Ve spojení s OLAP vrstvou (Microsoft SQL Server Analysis Services) umožní vytvářet nejen aplikace pro multidimenzionální analýzy dat založené na čtení jako tomu bylo doposud, ale i provádět zápis dat s možností jejich následného zpracování v relační databázi Microsoft SQL Server. To umožňuje vytvářet aplikace pro plánování v kombinovaném prostředí multidimenzionálních i relačních dat se všemi výhodami tohoto řešení

Text celého článku: na stránkách Uniwise, na stránkách SystemOnline


Řízení výkonnosti podniku, Moderní řízení, 21. 12. 2010

autor: Roman Danel

V obecné rovině je řízení výkonnosti vlastně velmi jednoduché: sestaví se plán, stanoví se klíčové cíle, dosažené výsledky se změří a vyhodnotí. Ve většině případů tu svoji roli hraje excelovská tabulka. Řada firem si totiž myslí, že pořídit si na řízení výkonnosti Corporte Performance Management (CPM) systém je poněkud drahé. Nemusí být. Vše co k tomu potřebujete totiž už většinou ve firmě máte. Dobře nastavený CPM systém přitom pomůže nejenom při měření výkonnosti, ale podpoří i byznys požadavky na získání dat.

Text celého článku: na stránkách Uniwise, na stránkách iHned.

Naše služby a produkty jako prostředek vašeho úspěchu

link new picture

Konzultace

Definice postupů a pravidel pro vytváření a hodnocení plnění plánů.
více ›
link new picture

UNIWISE planing

Řízená tvorba plánů v týmu napříč všemi stupni řízení.
více ›
attachment box top

Materiály ke stažení

attachment picture

Uniwise Planning

Řešení Uniwise Planning pro podporu procesu plánování.


attachment picture

Uniwise Holding

Řešení pro holdingy a společnosti s rozsáhlou organizační strukturou.facebook icon linkedin icon